fbpx

Privātuma un sīkdatņu politika

Vietne www.GTMLINE.lv SIA GTM LINE interneta mājaslapa. Mūsu rekvizīti:

SIA GTM LINE, Reģ.Nr.40203085671

Juridiskā adrese: Latvija, Rīga, Līvciema iela 55 – 58, LV-1058

Tālrunis: +371 22440012, e-pasts:info@gtmline.lv

SIA GTM LINE privātuma politika nosaka kā SIA GTM LINE apstrādā personas datus, kā arī kārtību, kādā tiek īstenoti datu subjekta tiesības un ar personas datu aizsardzību saistītie jautājumi. Piekļūstot šai mājaslapai, jūs apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis šo privātuma politiku.

SIA GTM LINE respektē savu klientu privātumu un, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārējās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības un citu Latvijā un Eiropas savienībā spēkā esošo normatīvu prasības.

SIA GTM LINE jūsu personas datus, tostarp vārdu, telefona numuru, adresi un informāciju par jūsu saņemtajiem no SIA GTM LINE pakalpojumiem, apstrādā un izmanto turpmāk norādītiem nolūkiem –komunikācijai ar Jums mūsu pakalpojumu izmantošanā un ar tiem saistītiem nolūkiem, pakalpojumu organizēšanai jums, norēķiniem par pakalpojumiem, savu pakalpojumu un cenu piedāvājumu sniegšanā. Atsevišķos gadījumos dati tiek izmantoti pieteikumu apstrādei, uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšanai. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana, līguma noslēgšana un tā izpilde, leģitīmās intereses nodrošināšana.

Personas dati tiek uzglabāti atbilstoši to apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv viens vai vairāki zemāk uzskaitītie kritēriji:

– SIA GTM LINE īsteno savas leģtīmās intereses;

– SIA GTM LINE ir pienākums datus glabāt;

-spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgās personas datu apstrādei.

Jūsu informācija netiks izpausta trešajām personām, ja vien nebūsim saņēmuši skaidri izteiktu jūsu piekrišanu, kā arī gadījumos, kad to nosaka likums. Ja vēlaties pārskatīt un atjaunot datus, vai arī tos dzēst, lūdzu informējiet par to mūs e-pastā info@gtmline.lv vai nosūtot pieprasījumu pa pastu uz augstāk norādīto adresi.

KAS IR SĪKDATNES?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, SIA GTM LINE izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā . Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

SIA GTM LINE izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

  • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
  • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
  • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
  • lietotāju autentifikācijai;

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

SĪKDATŅU APSTIPRINĀŠANA UN ATSPĒJOŠANA

Apmeklējot SIA GTM LINE mājas lapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājas lapu lietotājs noslēdz līgumu–sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai SIA GTM LINE izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājas lapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.

Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu sazinieties uz: info@gtmline.lv

CITI NOTEIKUMI

SIA GTM LINE mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA GTM LINE nenes atbildību. SIA GTM LINE ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot SIA GTM LINE mājaslapā.